**กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลและข้อมูลทั้งหมดตรงตามหนังสือเดินทาง**

ถ้าเคย กรุณากรอกรายละเอียด **กรุณากรอกให้ครบทุกประเทศ**

ถ้าเคย ประเทศอะไร /กรุณาแจ้งเหตุผล

หากมี กรุณาระบุรายละเอียด กรณีภูมิแพ้ ให้ระบุว่าเป็นภูมิแพ้อะไรบ้าง

we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland
       
     
       

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว หรือกรณีที่ Download ใบสมัคร กรุณา Fax มาที่ 02-233-7339
2. สำเนาพาสปอร์ต ซึ่งมีระยะเวลาก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
3. ใบโอนเงินค่ามัดจำสำรองที่นั่ง 20,000 บาท 
4. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 4 สัปดาห์
5. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า
6. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการนัดวันเพื่อให้ผู้ปกครอง และ เด็กได้เข้ามารับฟังเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง


บัญชี บจก. วีสตัดดี้ทัวร์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 054-2-67646-9

บัญชี บจก. วีสตัดดี้ทัวร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาไปรษณีย์กลาง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 077-1-40619-1

บัญชี บจก. วีสตัดดี้ทัวร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท๊อปส์มาร์เก็ตเพลส สีลม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 408-238030-7

แนบไฟล์รูปภาพ หรือ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ info@westudytour.com

Powered by jqueryform.com